Schemagerichte psychotherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Bij schematherapie wordt gekeken naar wat een kind heeft meegemaakt en wat hij of hij zij heeft gemist in het vervullen van zijn basisbehoeften. Als dat een patroon is geworden wordt dat een schema genoemd. Het gedrag, denken en voelen worden dan vooral bepaald door oude negatieve leerervaringen. De behandeling richt zich op het veranderen van deze oude patronen en het leren om andere keuzes te maken (lees voor meer informatie verder opĀ www.schematherapie.nl).