Duur en frequentie

De sessies vinden gemiddeld eens in de week of eenmaal in de twee weken plaats. De duur van de gesprekken is 60 minuten.

Sinds 2014 valt de behandeling van lichte- tot matige psychische klachten binnen de basis GGZ. Deze behandeling is kortdurend (maximaal 11 gesprekken). Wanneer de problematiek meer complex of chronisch is, valt de behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ. Deze behandeling is langer durend en kan variëren van een half jaar tot een paar jaar