Werkwijze

De basis van de therapie is voor mij de therapeutische relatie, ik wil mensen een plek bieden waar ze zich niet beoordeeld voelen en ruimte ervaren om bij zichzelf, hun patronen en moeilijke gevoelens stil te staan.

Mijn werkwijze is integratief, wat wil zeggen dat ik gebruik maak van verschillende therapeutische referentiekaders, afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag van de cliënt. Ik maak gebruik van de volgende referentiekaders:

Schemagerichte psychotherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Bij schematherapie wordt gekeken naar wat een kind heeft meegemaakt en wat hij of hij zij heeft gemist in het vervullen van zijn basisbehoeften. Als daaruit een  patroon is ontstaan wordt dat een schema genoemd. Het gedrag, denken en voelen worden dan vooral bepaald door oude negatieve leerervaringen. De behandeling richt zich op het veranderen van deze oude patronen en het leren om andere keuzes te maken. (Lees verder op www.schematherapie.nl).

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die eind jaren 90 is ontwikkeld. ACT leert cliënten om een meer milde, accepterende houding aan te nemen t.o.v. alle gedachten, gevoelens en ervaringen terwijl men tegelijk op weg gaat om doelen en dromen te verwezenlijken. Belangrijke onderdelen van de therapie zijn mindfulness oefeningen en verduidelijken wat het leven voor deze cliënt  waardevol maakt. (Lees verder op www.acbsbene.com)

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. In de behandeling wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden besproken en behandelt. Het is een behandelvorm die relatief snel effect heeft op de klachten en die de negatieve spiraal waar veel cliënten hulp voor zoeken kan doorbreken. Nadat de klachten vermindert zijn kan er ruimte komen om meer stil te staan bij de onderliggende problemen en oorzaken.  (Lees verder op www.vgct.nl).

Cliëntgerichte psychotherapie

Clientgerichte psychotherapie is een vorm van inzichtgevende psychotherapie. Het uitgangspunt van de therapie is de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt en hoe deze -onder bepaalde omstandigheden- gestagneerd is geraakt. De therapie beoogd de omstandigheden te creëren om deze ontwikkeling weer op gang te brengen. De nadruk ligt op een goede therapeutische relatie en aandacht voor zowel het emotioneel beleven als rationeel begrijpen. (Lees verder op www.vgcp.nl).

EMDR

EMDR is een therapievorm die ingezet wordt om ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden te verwerken en de invloeden ervan op het huidige leven, zoals angsten, depressieve gevoelens of een negatief zelfbeeld, te verminderen. (Lees verder op www.emdr.nl)