Praktische informatie

U kunt in de praktijk terecht voor:

Generalistische basis-ggz
Als u een naturapolis heeft en onze praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar, worden alle behandelingen van de Generalistische Basis-ggz vergoed vanuit de basisverzekering.

Heeft u geen naturapolis dan wordt de behandeling vergoed voor 60% tot 80%. Als u een restitutiepolis heeft mag u elke behandelaar kiezen die u wilt en krijgt u een ‘marktconforme’ vergoeding. Vraag bij uw verzekeraar na welk percentage dat is.

Gespecialiseerde ggz-behandelingen (bij complexere problematiek)
Op enkele uitzonderingen na worden in principe alle behandelingen onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelingen worden gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na het afsluiten van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

In veel gevallen zult u geen factuur krijgen omdat er direct met de verzekeraar wordt verrekend. U dient altijd een verwijzing van uw huisarts mee te nemen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

U krijgt van ons te horen of uw behandeling onder 1 of 2 valt.

Diagnoses die niet meer worden vergoed
Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als u in behandeling gaat.

Behandelingen die u in onze praktijk wil afnemen en die niet onder de verzekerde zorg vallen, worden via een zogenoemd Overig Product (OVP) bij u in rekening gebracht.