Kosten

De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de geneeskundige ggz is onder-gebracht in de basisverzekering van de Zorg-verzekeringswet.
In 2020 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico € 385,-.

Het particulier tarief (OVP) voor een zitting bedraagt € 100,- voor 60 minuten.

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Wij informeren u over het tarief dat u in een dergelijke situatie verschuldigd bent.