Intakeprocedure

Het kennismakingsgesprek met u vindt zo mogelijk binnen twee weken na de aanmelding plaats. We bespreken uw klachten en problemen, de ernst en de duur ervan, over uw situatie nu en uw levensloop: hoe kijkt u daar tegenaan, wat vindt u daarin van belang, wat zou er volgens u moeten veranderen?
Ook huisregels rond afspraken e.d. komen aan bod.

De fase van de intake bestaat doorgaans uit 4 tot 5 gesprekken of 1 of meer dagdelen afhankelijk van de vraagstelling. Er wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten, waarmee achterliggende patronen van het door u omschreven probleem goed in kaart worden gebracht.

Na de intakegesprekken krijgt u een diagnose en een advies. Bij het advies wordt samen met u bekeken of de mogelijkheden van de praktijk aansluiten bij uw hulpvraag.