De behandeling

In de gesprekken die volgen zal vooral worden uitgegaan van de situatie in het heden: wat houdt u nu bezig c.q. wat wilt u nu veranderen. Ervaringen uit uw verleden die duidelijk doorwerken in uw dagelijks leven kunnen onderwerp van gesprek zijn.
In de therapie kan duidelijk worden op welke specifieke manier u naar uzelf en naar anderen gewend bent te kijken.

Of u ontdekt aspecten waar u nog niet eerder bij stil had gestaan; soms wordt duidelijk hoe dit te maken heeft met de manier waarop u van jongs af aan gewend bent uzelf te zien.

Het is de bedoeling dat de therapie een verandering in gang zet, soms krijgt u een oefening mee waar u ook thuis mee aan de slag kunt. Omdat je in de therapie zo intensief contact hebt met elkaar en er zoveel van afhangt, stemmen we regelmatig met elkaar af of we op de goede weg zitten.