Behandelplan

Als het aanbod aansluit bij uw hulpvraag wordt voor u een behandelplan opgesteld, dat ingezet wordt na uw instemming.

In het behandelplan worden uw klachten en problemen omschreven met een beknopte uitleg hoe die klachten ontstaan zijn en in stand gehouden worden, ook het doel van de behandeling en een plan van aanpak om stapsgewijs tot het gewenste resultaat te komen.

U krijgt een globale indicatie van de behandelduur.